Algemene lesvoorwaarden

‘De Popschool’ 2019

 1. De lesovereenkomst wordt door de leerling/cq. ouder(s)/voogd schriftelijk bekrachtigd, middels het hiervoor bestemde inschrijfformulier van De Popschool, waarmee de leerling uitdrukkelijk akkoord gaat alsook met de hierna vermelde voorwaarden en bepalingen van De Popschool, teneinde de muzieklessen te kunnen genieten. 
 1. Als een les geen doorgang kan vinden, i.v.m. verhindering van de docent, dan neemt de docent de verantwoordelijkheid voor het mogelijk uitwijken naar een andere docent, of wordt de les, bij nader afspraak tussen leerling en docent, op een ander tijdstip ingehaald.
 1. Lesverzuim van de leerling dient ten minste cq. 12 uur van tevoren, telefonisch of per mail door de leerling aan de administratie van De Popschool te worden gemeld.
 1. Bij in gebreke blijven van kennisgeving van verzuim, zoals hiervoor genoemd, vervalt het recht op inhalen van een les.
 1. Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:                      a) langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische verklaring).              b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en bestuur van De Popschool).     
  c) overlijden van de leerling.     
  d) als de docent in gebreke blijft de lessen te verzorgen (in overleg met het bestuur van De Popschool).  
 1. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting behoudt De Popschool zich het recht voor om voor de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen en zal de geldelijke vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten alsook de hieruit voortvloeiende gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betaling plichtige. 
 1. De leerling beschikt over een eigen instrument en is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de eventueel nodige lesmaterialen.
 1. Privélessen welke worden ingekocht via onze webwinkel zijn tot 365 dagen (1 jaar) na datum aankoop geldig.
 1. Het lesrooster, wordt in onderling overleg vastgesteld en blijft voor zover mogelijk ongewijzigd. Dit geldt ook bij het gebruik van ons online roostersysteem.
 1. Lessen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden aangevraagd via het roostertool, om zo de behandeling te kunnen garanderen. Bent u hiertoe verhinderd kan De Popschool, waar mogelijk, de les op het gewenste tijdstip inplannen. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met De Popschool.
 1. Vanwege de verplichte BTW invordering is het tarief (incl. BTW) voor personen vanaf 21 jaar met 21% vermeerderd. 
 1. De Popschool houdt de schoolvakanties voor het basisonderwijs Midden Nederland aan. 52 weken,
  minus 12 vakantieweken. Welke te vinden zijn op www.depopschool.nl/vakantierooster/.
 1. De betaling middels automatische incasso wordt bij keuze optie ‘lessen halfjaar’ verspreid over zes maanden en bij keuze optie ‘jaar’ verspreid over twaalf maanden.
 1. Voor iedere mislukte incasso (doordat er bijvoorbeeld te weinig geld op de rekening staat of de incasso onterecht wordt gestorneerd), wordt er een factuur gemaakt met € 7,50 extra administratiekosten.
 1. Alle vermelde tarieven (onder andere op de website en dit formulier) zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór aanvang van het schooljaar. Alle voorwaarden en bepalingen en lesmaterialen van De Popschool vallen onder het juridisch recht  (onder andere auteursrecht, intellectueel eigendomsrecht) van PvdH Music Vision. Op de lesovereenkomst tussen De Popschool  en leerling is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Opzegging van de lesovereenkomst dient schriftelijk of per mail te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één  kalendermaand. Na opzegging is nog lesgeld verschuldigd en de leerling heeft dan ook nog recht op les.

Privacybeleid

Privacybeleid ‘De Popschool’

Versie 0.2. Deze pagina is voor het laatst aangepast op  12 april 2018. 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Popschool. U dient zich ervan bewust te zijn dat De Popschool niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

De Popschool respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeld voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en bevatten slechts algemene gegevens. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Popschool. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzend, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Popschool. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Cookie's

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: depopschool.nl

What are cookies?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.